'Winskje en wolle', dat laat je niet zomaar even los. De vastentijd vraagt uithoudingsvermogen | Commentaar

De voorbije week was vol van verhalen over mensen die de grip op hun leven verloren hebben. Een paradox in de veertigdagentijd die er juist ook op gericht is de vastigheid een beetje los te laten.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Foto: FD

Druk, druk, druk is een veelgehoord antwoord op de vraag hoe het gaat. De onderzoeksbureaus in Nederland registreren onveranderlijk grote aantallen mensen die lijden onder psychische klachten. Werkstress, prestatiedruk, hoge ambities: ‘Wy rikke sa heech nei mear en tefolle, wy klamme ús fêst oan ryk en nij. Wy hawwe it drok mei winskjen en wollen, wy drave hast oan ús doel foarby’ dicht Margryt Poortstra in haar adventslied Fjirtich dagen.

Nieuws

menu