Haal voor asielkinderen het staatsnoodrecht van stal | Commentaar

Kinderen voelen zich waardeloos omdat ze de sluitpost zijn in overwegingen van de staat: een alarmerend rapport over minderjarige asielzoekers in uitzetlocaties. Haal het staatsnoodrecht van stal.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Foto: FD

Gezinslocaties heten ze met een vriendelijk woord. Bedoeld worden de vijf sobere opvangcentra waar gevluchte families wachten op transport terug naar hun land van herkomst. De wandjes zijn dun, dus de vaak uitbrekende gewelddadige conflicten en het vóór zeven uur ’s ochtends onder gegil en geschreeuw afvoeren van mensen die worden uitgezet ontgaan niemand.

Nieuws

menu