Burgers zelfredzaam maken in tijden van corona vraagt een actieve en behulpzame overheid | Commentaar

De zomergolf van Covid-19 lijkt over zijn hoogtepunt heen en dat leest iedereen graag, zo op de valreep van de zomervakantie, maar echt zonnig zijn de vooruitzichten niet. Meer actie en regie zijn nodig.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het 'Friesch Dagblad'.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het 'Friesch Dagblad'. Foto: FD

Het aantal corona-infecties lijkt af te vlakken en dat betekent opluchting, zeker in het licht van het rapport dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deze week publiceerde over uitgestelde zorg. Het RIVM stelt dat de epidemiegolven bij elkaar opgeteld zo’n 320.000 ‘levensjaren in goede gezondheid’ hebben gekost in Nederland. Dat is een abstract getal, maar iedereen heeft familie of kennissen die pijn hebben geleden of bewegingsmoeilijkheden hadden of hebben als gevolg van het feit dat een geplande operatie niet kon doorgaan. Of heeft dat zelf ondervonden.

Nieuws

menu