Zonder goed armoedebeleid ligt maatschappelijke onrust op de loer | Commentaar

Vanwege de inflatie en de stagnerende economie moet het kabinet snel met beleid komen om te voorkomen dat een grote groep Nederlanders niet meer rond kan komen. Anders is grote maatschappelijke onrust onvermijdelijk.

Henk van der Laan.

Henk van der Laan. Foto: FD

Wat overheidsfinanciën betreft zijn we helemaal terug in de jaren zeventig. Toen stegen de energieprijzen ook door een oorlog, wat de economie en de overheidsfinanciën raakte op een zwakke plek: de gestegen uitgaven door een steeds groter wordende verzorgingsstaat. De economie begon te haperen en de nog altijd sterke vakbonden wisten zodoende hoge looneisen te verzilveren. Het leidde tot een ongekende combinatie van factoren: een stagnerende economie en inflatie, wat werd gedoopt tot ‘stagflatie’.

Nieuws

menu