Zorg wordt beter als zieke er meer invloed op krijgt | Opinie

Door investeringen in levensloop- en contextgerichte zorg kunnen, met behoud van kwaliteit en optimale dienstverlening, kosten worden bespaard. Dat vraagt wel een andere benadering van de zieke.

Een patiënt kan pas beginnen te begrijpen wat hem overkomt wanneer hij actuele en op zijn persoon toegesneden informatie krijgt.

Een patiënt kan pas beginnen te begrijpen wat hem overkomt wanneer hij actuele en op zijn persoon toegesneden informatie krijgt. Foto: Shutterstock

Volgens het coalitieakkoord zijn de stijgende zorgkosten een punt van aandacht. Voor gezonde begrotingen in de toekomst is onder meer nodig dat de groei van de zorgkosten wordt geremd.

Nieuws

menu