‘Dit is bijna gijzeling’: provincie boos over eis bij festivalsubsidies rijk

De provincie Fryslân is niet te spreken over de wijze waarop het rijk via het Fonds Podiumkunsten cultuursubsidies verdeelt. Gedeputeerde Sietske Poepjes zegt dat regionale overheden door het fonds voor het blok worden gezet: die zegt geld toe aan Friese organisaties onder de voorwaarde dat regionale overheden eenzelfde bedrag bij schieten.

Het Oranjewoud Festival (hier op foto uit 2016) en Welcome to the Village zeggen extra geld nodig te hebben van Friese overheden.

Het Oranjewoud Festival (hier op foto uit 2016) en Welcome to the Village zeggen extra geld nodig te hebben van Friese overheden. Foto: FD

Poepjes zei dat in een informatiesessie voor Statenleden over cultuur. Onlangs hadden Statenleden een verzoek gekregen van festivals Welcome to the Village en Oranjewoud Festival voor een extra bijdrage van in totaal 70.000 euro per jaar. Ze krijgen al jaarlijks 250.000 euro van provincie en gemeenten, maar het Fonds Podiumkunsten wil zijn toezegging van 320.000 euro per jaar alleen volledig nakomen als regionale overheden minstens hetzelfde bedrag geven.

Poepjes zei verontwaardigd te zijn over deze eis. ,,Persoanlik ha ik grutte muoite mei dizze kofinansierings-eask. It is hast kulturele giseling.” Op vraag van PvdA’er Anne Zijlstra zei de gedeputeerde niettemin dat ze nog zou kijken naar de mogelijkheden. Ze hoopt vooral dat andere al toegezegde bijdragen nog kunnen worden opgevoerd bij het Fonds.

Sijbe Knol (FNP) liet alvast weten dat beide festivals wat hem betreft niets extra krijgen. Hij wees erop dat ze de afgelopen jaren allebei al relatief rijkelijk werden bedeeld door de provincie. ,,Dizze festivals hawwe hjir en dêr al in moai soadsje ekstra jild krigen”, zei hij. Daarom, vond de FNP’er, zou de sympathie van de provincie nu bij andere organisatoren moeten liggen. Hij wees erop dat de gehele culturele sector wordt getroffen door de coronacrisis.

De provincie moet snel een besluit nemen op het verzoek van beide festivals. Die zeggen voor 1 december uitsluitsel te moeten hebben.

Nieuws

menu