‘Funmeer’ moet het watersportimago van Fryslân gaan opvijzelen

Om hardnekkige vooroordelen over de Friese wateren te lijf te gaan wil recreatieschap Marrekrite de Friese meren met een specifieke bestemming onder de aandacht van watersporters brengen. De Tsjûkemar als ‘funmeer’ voor kitesurfers en funboarders kan als voorbeeld daarvoor dienen.

De Tsjûkemar.

De Tsjûkemar. Foto: ANP

Dat zei Marrekritedirecteur Lourens Touwen gisteren in de bestuursvergadering van het recreatieschap, waarin de provincie en dertien Friese vastewalgemeenten samenwerken. ,,Het stereotiepe beeld in het westen is: Fryslân heeft ondiep, bruin water. Dit klopt niet. Als maar duidelijk is dat er verschillen in dieptes zijn, kunnen ook dieper stekende schepen in Fryslân terecht. De Sleattemer Mar is de Pikmar niet, dat weten wij Friezen heel goed. Maar dat moet je ook communiceren.”

Het aanmerken en in de markt zetten van de meren als ‘bestemmingsmeer’ vergemakkelijkt het beheer door Marrekrite en de provincie, bijvoorbeeld op het gebied van baggeren. Ondernemers in de streek werken al jaren aan de ontwikkeling van de ondiepe Tsjûkemar voor snelle watersporten. In de ambitie voor 2030 van Marrekrite wordt ervoor gepleit om de wateren meer vanuit bestemming en gebruik te gaan beschouwen en beheren.

Geen voorstander

De Tsjûkemar als ‘funmeer’ wordt genoemd. Daar zou ook snelvaren op grote delen van het meer toegestaan moeten worden, als het aan Touwen ligt. Marrekrite is geen voorstander van de huidige snelvaarbanen op de meren. ,,Wij zouden liever zien dat er meren zijn waar je snel mag varen versus meren waar dat totaal verboden is.”

Het is lastig en kostbaar. Als je een baggerdepotje kunt regelen bij een boer in de buurt, scheelt dat je algauw twee ton op het project

Een duidelijker beleid op het gebied van baggeren kan ook het imago van ‘ondiepe’ provincie wegpoetsen. ,,Dit onderwerp ligt letterlijk en figuurlijk onder water. Het is lastig en kostbaar. Als je een baggerdepotje kunt regelen bij een boer in de buurt, scheelt dat je algauw twee ton op het project.”

Het recreatieschap wil het baggeren concentreren rond de belangrijkste twaalf knelpunten in de provincie, aangevuld met enkele andere aanleglocaties. ,,Met een budget van tweeënhalf, drie ton per jaar kunnen we in de loop der jaren die locaties op diepte houden.”

Beter gecommuniceerd

De waterdiepte moet beter gecommuniceerd worden naar de waterrecreanten. ,,Dat kun je het verwachtingspatroon beïnvloeden. Als we een select aantal plekken op gegarandeerde diepte houden en van de rest meedelen welke diepte ongeveer te verwachten valt, zullen we minder klachten krijgen dan als we alles in het ongewisse laten.”

Gebruikers kunnen de dimensies van hun schip invoeren en dan krijgen ze de interessante vaarroutes en aanlegplaatsen

Marrekrite wil in de watersport-app van de provincie Fryslân dieptes bij aanlegplaatsen aangeven. ,,Gebruikers kunnen de dimensies van hun schip invoeren en dan krijgen ze de interessante vaarroutes en aanlegplaatsen.”

Ook commerciële bouwers van digitale kaarten krijgen de ligplaatsdieptegegevens van Marrekrite, is de bedoeling. Er komt ook peilonderzoek om te zien hoe snel de ligplaatsen weer aanslibben.

Fryslân in de kano: Met de wind in de rug de Aldegeaster Brekken over

De watersporter weet ongetwijfeld dat hij in overtreding is Hoewel het een 'elektrisch varen only-route' is, passeert een roeibootje met een lawaaiige buitenboordmotor ons. We groeten elkaar vriendelijk. De watersporter weet ongetwijfeld dat hij in overtreding is, want de regels van de subsidiegevers staan bij het begin van de vaarroute duidelijk vermeld.

Nieuws

menu