‘It stilswijen moat ophâlde’: vernieling van een weidevogelnest is geen zeldzaam incident

Het gros van de boeren en loonwerkers heeft simpelweg niet de kennis om weidevogelnesten en -kuikens te sparen. Elke nazorger kent voorbeelden van vernielde broedsels, maar klachten worden ingeslikt of genegeerd, stelt vogelwachter Thom Feddema op basis van vele tientallen interviews.

Vogelbeschermers van de BFVW tijdens de nazorgdagen in een weiland nabij Garyp in 2018.

Vogelbeschermers van de BFVW tijdens de nazorgdagen in een weiland nabij Garyp in 2018. Foto: Marcel van Kammen

De vrijwillige zorgplicht voor weidevogels is een farce. Dat beeld rijst op uit de brief van mozaïekcoördinator Thom Feddema aan provinciebestuur, Staten en de Bond Friese Vogelwachten. Verreweg de meeste boeren zijn weliswaar van goede wil, maar 85 tot 90 procent van de boeren en loonwerkers weten niet goed hoe ze nesten en kuikens moeten sparen en daardoor gaat het regelmatig mis, tot frustratie van nazorgers.