‘Knabbel en babbel’: zo verliezen wij ons waardevolle landschap

In Nederland hebben wij afgesproken belangrijke natuurgebieden te beschermen als EHS, Natura2000, nationale parken, of zoals in Fryslân als weidevogelkerngebieden. Spijtig genoeg wordt er ondanks de afgesproken bescherming steeds aan deze gebieden geknabbeld voor woningbouw, industrie of zelfs voor recreatie.

Het plan om aan de rand van het Sleattemermar zeer luxueuze vakantiewoningen met een koopprijs tot een miljoen euro te bouwen is Ruud Oudega een doorn in het oog.

Het plan om aan de rand van het Sleattemermar zeer luxueuze vakantiewoningen met een koopprijs tot een miljoen euro te bouwen is Ruud Oudega een doorn in het oog. Foto: Simon Bleeker Fotografie Simon Bleeker Fotografie

Dat laatste is ons een doorn in het oog omdat het meestal de kip met de gouden eieren slachten betekent. De recreant komt juist voor deze beschermde natuur en het oorspronkelijke landschap. Het is onverteerbaar dat het algemeen belang dan wijkt voor het financiële gewin van enkele personen of projectontwikkelaars.

Waar de rijksoverheid meestal standvastig blijft bij dergelijke aanslagen, babbelen de gemeentebesturen vaak van alles bij elkaar om het afknabbelen van de afgesproken bescherming goed te praten.

Sleattemermar

Momenteel speelt deze aantasting van natuur en landschap bij een plan om in Balk een groot aantal zeer luxueuze vakantiewoningen te bouwen aan de rand van het Sleattemermar. Met een koopprijs tot een miljoen euro blijken deze woningen bestemd voor mensen met een zeer ruime beurs. De bestaande recreatievoorzieningen voor de gewone man moeten daarvoor wijken. Het is bijzonder pijnlijk dat een deel van het succesvolle weidevogelgebied zonder blikken of blozen wordt opgeofferd met als schaamlap een financiële compensatie om te proberen elders de schade te herstellen.

Het babbelen van de gemeente komt erop neer dat deze ingreep ‘noodzakelijk’ wordt gevonden om de provinciale bescherming te omzeilen. Met veel woorden en rapporten wordt geprobeerd het financiële belang van de projectontwikkelaar om te buigen tot ‘algemeen belang’.

Eekhoornduo

Dit nogal amateuristische spektakel doet sterk denken aan het komische eekhoornduo Knabbel en Babbel. Wij zouden erom kunnen lachen als het niet om het vergooien van ons aller landschappelijk erfgoed gaat en om het verkwanselen van de recreatiemogelijkheden voor de mensen met een wat kleinere beurs.

Laten wij hopen dat de gekozen volksvertegenwoordigers zich niet laten misleiden door de babbeltruc en dat ze opkomen voor de belangen van de gewone man. Open ruimte aan water is een schaars goed waarvan ook de mensen met een dunne portemonnee moeten kunnen genieten. Wees zuinig op de open ruimte van ons Friese landschap die voortdurend belaagd wordt door projectontwikkelaars.

Ruud Oudega woont in Ruigahuizen en schrijft namens een groep verontruste PvdA-leden uit Gaasterland