‘Meitsje de jirpels waarm’ is straks voldoende om de magnetron aan te zetten

Een magnetron bedienen door in het Fries commando’s te geven, of de robots die scholen in Fryslân gebruiken in de Friese taal aansturen. Het moet straks mogelijk worden dankzij een nieuwe Friese ‘stemmenbibliotheek’. De Fryske Akademy gaat hiervoor op zoek naar duizend vrijwilligers, die ieder een hoeveelheid zinnen moeten inspreken. Het project werd dinsdag gepresenteerd in het provinciehuis.

De Fryske Akademy zoekt duizend vrijwilligers om een Friese ‘stemmenbibliotheek’ te vullen.

De Fryske Akademy zoekt duizend vrijwilligers om een Friese ‘stemmenbibliotheek’ te vullen. Foto: Peter Halbersma

Initiatiefnemer van de Friese stemmenbibliotheek is Wim Benes, die actief is in een ict-werkgroep met Friese bedrijven en de provincie. Benes, in het dagelijks leven systeembeheerder bij ziekenhuis MCL in Leeuwarden, zag veel potentie in de stemmenbibliotheek Common Voice van non-profitorganisatie Mozilla. Die is voor iedereen – van particulier tot bedrijf – vrij te gebruiken. Het toevoegen van de Friese taal maakt de weg vrij voor zowel commerciële als niet-commerciële toepassingen. ,,Iedereen kan het vrij gebruiken: van een amateur tot een spraaktechnologiebedrijf of een bedrijf dat lesmateriaal ontwikkelt.”

Benes wist de Fryske Akademy enthousiast te maken voor het project. Die gaat nu de zinnen bedenken die hiervoor moeten worden ingesproken. ,,Het gaat om de basiswoordenschat en eenvoudige instructies”, zegt projectleider Hans Van de Velde.

Zowel saterdei als sneon moeten kunnen worden herkend als zaterdag. In totaal moeten er minstens 10.000 zinnen worden ingesproken.

De Akademy wil na de zomer op zoek naar duizend vrijwilligers, verspreid over de provincie zodat ook verschillende dialecten kunnen worden ingesproken en dus herkend. ,,We willen gevarieerd materiaal hebben. Iemand die geen native speaker (moedertaalspreker, red.) is, kunnen we dus ook gebruiken.” Hij noemt als voorbeeld dat zowel saterdei als sneon moeten kunnen worden herkend als zaterdag. In totaal moeten er minstens 10.000 zinnen worden ingesproken.

Als de Friezen hierover even enthousiast zijn als over Maarten van der Weijden, kan het snel klaar zijn

Voor de werving van de vrijwilligers wordt een speciale campagne opgezet. Het inspreken moet aan het einde van het jaar beginnen en Van de Velde hoopt dat het project medio 2020 is afgerond. Volgens hem is dat wel afhankelijk van de animo onder Friezen om mee te doen. ,,Als de Friezen hierover even enthousiast zijn als over Maarten van der Weijden, kan het snel klaar zijn.”

Streektalen als het Bildts worden nu niet bij het project betrokken, al kan dat volgens Van de Velde in een later stadium relatief eenvoudig wél gebeuren.

Het project wordt gefinancierd door de provincie Fryslân, die er 38.000 euro voor beschikbaar stelt. Volgens Benes kan de stemmenbibliotheek in de toekomst relatief eenvoudig worden uitgebreid, waarmee toepassingen mogelijk worden die met dit project nog een stap te ver zijn. Een voorbeeld daarvan is het omzetten van spraak naar tekst, waarmee Friese teksten kunnen worden gedicteerd. ,,Dit wordt een basisset waar we verder mee kunnen.”

Voor meer informatie: https://voice.mozilla.org/fy-NL

Nieuws

menu