‘Te dure’ landweg bij Burgum zonder vergunning verhard

Een deel van de Langelaan bij Burgum heeft zonder vergunningsaanvraag een andere verharding gekregen. De gemeente had wel een omgevingsvergunning moeten aanvragen, heeft wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel tegenover de raad erkend.

De Langelaan oogt nu als een strakke betonweg. Foto: Marchje Andringa

De Langelaan oogt nu als een strakke betonweg. Foto: Marchje Andringa Foto: Marchje Andringa

PvdA-raadslid Peter van de Hoef had er in vragen aan het college op gewezen dat de Langelaan in het bestemmingsplan is aangeduid als een landschappelijk waardevolle weg. Volgens hem was het tot voor kort ,,grotendeels een zandpad”. De PvdA vond het ,,heel jammer” dat de gemeente nu verharding heeft aangebracht.

Het gaat om een deel van de Langelaan tussen Gaestmabuorren en de Zomerweg, aan de westkant van de Sintrale As bij Burgum. De uiteinden waren geasfalteerd, het middenstuk niet. Wethouder Willemsma sprak echter tegen dat het middenstuk, zo’n 580 meter lang, eerder een zandpad was. ,,Yn elk gefal sûnt 2006 lei der asfaltgranulaat”, korrels bestaande uit asfaltpuin.

Met de komst van de Sintrale As is het sluipverkeer over de Langelaan volgens de gemeente ‘wat toegenomen’. Dat leidt tot overlast voor voetgangers, fietsers en aanwonenden, maar het zorgt ook voor stijgende onderhoudskosten.

Bij reclamemast langs de As wordt rekening gehouden met landschap

Om voor zo'n vergunning in aanmerking te komen moet een reclame-uiting geen afbreuk doen aan de landschappelijke waarden. De huidige reclame-uitingen zullen die toets waarschijnlijk niet doorstaan, denkt het college. Met een reclamezuil slaat de gemeente dan twee vliegen in een klap.

Tot 2017 werd het asfaltgranulaat eens per jaar aangevuld en uitgevlakt. Vorig jaar en dit jaar was dat drie of vier keer nodig. Dat leverde onderhoudskosten op van zo’n vierduizend euro. ‘Een fors bedrag’ voor 580 meter, schrijft het college.

Met de komst van de Sintrale As is het sluipverkeer wat toegenomen. Dat leidde tot hogere onderhoudskosten

In overleg met omwonenden heeft de gemeente ervoor gekozen het granulaat te vervangen door kotrec, gebroken betonpuin met een bindmiddel. Het is volgens de gemeente veel goedkoper en eenvoudiger aan te brengen dan beton en asfalt. Kotrec ziet er aanvankelijk zo strak uit als een betonweg, maar de bovenlaag gaat door gebruik na verloop van tijd korrelen. Dan krijgt de weg vanzelf weer een landelijk karakter, aldus het college.

Versmalling

Om sluipverkeer en hard rijden te ontmoedigen, is de weg versmald van vijf meter tot 3,5 meter. Volgend jaar moet uit nieuwe verkeersmetingen blijken of dat effect heeft gehad.

De aanleg heeft 40.000 euro gekost, maar doordat er voorlopig geen onderhoud nodig is en dus vierduizend euro per jaar bespaard wordt, redeneert de gemeente dat de investering in tien jaar is terugverdiend.

Overigens heeft de gemeente achteraf alsnog een omgevingsvergunning aangevraagd, die inmiddels ook is verleend.

Omstreden plan De Warren van tafel in Burgum

CDA-raadslid Gert van der Meij-den noemde het ,,een uitgelezen kans" om de huizen nu te gaan bouwen. De wijk zou een toonbeeld worden van modern bouwen en zorgen voor doorstroming op de woningmarkt. De PvdA wilde meer garanties over duurzaamheidseisen en dat er betaalbare woningen komen voor iedereen, maar stemde in om de bouw verder voor te bereiden.

Nieuws

menu