Dit artikel is vandaag gratis

Súdwest-Fryslân wil 1 miljoen steken in toekomstbestendige dorpshuizen en wijkcentra

De raadszaal van Súdwest-Fryslân in Sneek Foto: Shutterstock

Súdwest-Fryslân wil 1 miljoen euro investeren in ontmoetingsruimtes, zoals dorpshuizen en wijkcentra. Dit voorstel doet het college van B en W aan de gemeenteraad. In de gemeente zijn 63 ontmoetingsplekken.

Het college wil dat alle gebouwen verduurzaamd worden. Het streven is om ze energieneutraal te maken en van het gas af te krijgen.

Koffie drinken

Daarnaast wil de gemeente, in samenwerking met gebruikers, kijken naar het combineren van voorzieningen en functies. ,,Samen met de mienskip het verschil maken”, zegt wethouder Bauke Dam. ,,En ervoor zorgen dat iedereen echt mee kan doen in zijn eigen dorp of wijk. ’s Avonds met biljart of een koor, overdag door samen koffie te drinken of met elkaar te eten.”

De raad van Súdwest-Fryslân praat op 2 februari over het voorstel.

Nieuws

menu