10 miljoen euro voor beperking garnalenvisserij in Waddenzee

Het Waddenfonds zet tien miljoen euro opzij om de garnalenvisserij in de Waddenzee te beperken door vergunningen op te kopen. Hierover hebben visserijorganisaties met overheden en natuurorganisaties afspraken gemaakt in het Convenant Viswad.

Wanneer er op de Waddenzee minder ruimte overblijft voor de garnalenvisserij, kan door het terugschroeven van het aantal vissers toch gezorgd worden dat de activiteit op zich nog blijft renderen.

Wanneer er op de Waddenzee minder ruimte overblijft voor de garnalenvisserij, kan door het terugschroeven van het aantal vissers toch gezorgd worden dat de activiteit op zich nog blijft renderen. Foto: ANP

Onderdeel van die afspraak is dat 6,5 procent van de visserijgebieden in de Waddenzee afgesloten worden voor de garnalenvisserij. Dat geeft het bodemleven in de betreffende gebieden gelegenheid om zich te herstellen.

Om de vissers in het kleinere visgebied elk afzonderlijk nog economisch perspectief te bieden, is de opkoopregeling van zogeheten GK-vergunningen ingesteld. Wanneer er op de Waddenzee minder ruimte overblijft voor de garnalenvisserij, kan door het terugschroeven van het aantal vissers toch gezorgd worden dat de activiteit op zich nog blijft renderen.

In totaal zijn er momenteel nog 89 vergunningen voor garnalenvissers in omloop, elk gekoppeld aan een specifiek motorvermogen. Van 1 tot 30 april kunnen de vissers hun vergunning aanbieden in het kader van de Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee.

Tweede regeling

Het is niet de eerste keer dat het Waddenfonds een dergelijke opkoopregeling voor de garnalenvisserij mogelijk maakt. Vorig jaar gebeurde dat ook al, maar die regeling leidde toen niet tot daadwerkelijke opkoop.

,,We kregen toen zeven aanmeldingen, maar we hadden tien vergunningen als ondergrens”, legt Geert Boesjes van het Waddenfonds uit. ,,Er was dus wel belangstelling, maar niet genoeg.” Vervolgens zijn de vissers gepolst, zowel degenen die zich hadden aangemeld als degenen die er uiteindelijk toch vanaf zagen, en bleek dat het grootste pijnpunt bij de geboden bedragen zat.

,,Bij de vorige regeling gingen we nog uit van berekeningen van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van vier à vijf jaar geleden. Die werden gezien als niet meer actueel. We hebben daarom deze zomer een herberekening gedaan, wat tot aangepaste bedragen heeft geleid.”

Nieuwe vergunningen voor garnalenvisserij worden sowieso al niet meer verstrekt

De Europese Commissie heeft daarmee ingestemd, waardoor de tweede regeling per 1 april geopend kan worden.

Ook nu is tien vergunningen de ondergrens, met dertig vergunningen als maximum. Per aangeboden vergunning kan niet meer dan 688.000 euro aan subsidie worden verstrekt.

Nieuwe GK-vergunningen worden sowieso al niet meer verstrekt. Wel kunnen garnalenvissers die onderling verhandelen.

Boesjes verwacht dat er op zijn vroegst in juni een besluit over zal vallen, omdat SNN de regeling uitvoert, en eerst zal toetsen of de vissers die zich hebben aangemeld, wel aan de voorwaarden voldoen.