Gemeente Leeuwarden krijgt ruim 20 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds om huizen in kwetsbare wijken te verduurzamen

De gemeente Leeuwarden krijgt 20.568.166 euro uit het Volkshuisvestingsfonds om particuliere woningen in de wijken Bilgaard, Oud-Oost, de Vrijheidswijk en Heechterp-Schieringen te verduurzamen. Daarmee krijgt de gemeente precies het bedrag dat ook was aangevraagd.

De wijk Heechterp in Leeuwarden.

De wijk Heechterp in Leeuwarden. Foto: Jacob van Essen

Wethouder Hein de Haan van Leeuwarden vindt het ,,best bijzonder” dat er zo veel geld naar Leeuwarden gaat. Volgens hem kwamen er veel meer aanvragen bij het fonds binnen dan er geld was. Het fonds is bedoeld om huizen in kwetsbare wijken op te knappen. Leeuwarden krijgt met ruim 20 miljoen euro relatief veel geld. Amsterdam krijgt bijvoorbeeld het dubbele bedrag. Groningen krijgt 10 miljoen euro uit het fonds. In totaal keert het rijk 412 miljoen euro uit.

Energielabel B

Met het geld wil Leeuwarden 1610 particuliere woningen verduurzamen. Het streven is om het energielabel van deze huizen met minimaal drie stappen te verbeteren naar ten minste label B. De Haan is blij met het geld, ,,want als het gaat om verduurzamen is dit de lastigste groep om te bereiken. Zij hebben niet de financiële armslag om hun woning te ventileren, onderhouden en het binnenklimaat te verbeteren.”

De gemeente wil toewerken naar een regeling waarbij 80 procent van de verduurzaming van de woningen vanuit het fonds wordt vergoed en 20 procent door de bewoners. In de aanvraag stelt de gemeente dat er ook voor particuliere verhuurders in Leeuwarden Oost een regeling moet komen. De Haan schat dat ongeveer vierhonderd van de 1600 woningen in eigendom is van verhuurders. ,,We gaan ons buigen over een goede regeling voor deze groep.”

Het gaat daarbij niet om woningcorporaties. Daar is het geld niet voor bedoeld.

Overigens moet de gemeente zelf ook nog een bedrag van 9 miljoen euro neerleggen. Dat bedrag is nog niet begroot. Wethouder De Haan hoopt een gedeelte uit de recente incidentele meevallers te kunnen halen. ,,De rest van het bedrag moeten we nog vinden. Maar het is simpel: vinden we dit bedrag niet, dan krijgen we ook het rijksgeld niet. Dat is de voorwaarde.”

Manifest

De vier wijken die in de aanvraag zijn gebundeld als Leeuwarden Oost waren ook inzet bij het manifest dat vijftien burgemeesters eerder dit jaar deelden met de Tweede Kamer. Hierin riepen zij de Tweede Kamer op om een meerjarig nationaal actieplan op te stellen voor de zestien kwetsbaarste wijken. Dit is een veel breder plan, waarin naast verduurzaming ook gekeken moet worden naar de aanpak van schulden en onderwijsachterstanden.

De gemeente Leeuwarden kan de 20 miljoen euro ook aanwenden om klimaat-adaptieve maatregelen uit te voeren. ,,Denk aan het vergroenen van de wijken door het plaatsen van bomen”, zegt de Haan. Volgens de wethouder staat de leefbaarheid in de wijken in de zomer onder druk omdat de hittestress in de wijken hoog is.

De gemeente hoopt dit jaar de regelingen rond te hebben en in de loop van 2022 te beginnen met de uitvoering.