45 nieuwe huizen in Woudsend: door kleinere kavels komen er 15 huizen meer bij dan eerder gepland

Plattegrond van It Skar 2 in Woudsend.

Plattegrond van It Skar 2 in Woudsend. Foto: gemeente Súdwest-Fryslân

In de nieuwe wijk It Skar 2 in Woudsend komen 45 woningen. Om sneller te kunnen gaan bouwen wil de gemeente het inspraakgedeelte overslaan. Volgens het college van B en W van de gemeente Súdwest-Fryslân is er door intensief overleg voldoende draagvlak voor de bouwplannen.

Rond de bouwplannen is er veel overleg geweest met de Vereniging van Dorpsbelangen Woudsend en de Ondernemersvereniging Woudsend. Ook waren er diverse inloopbijeenkomsten, een enquête en nieuwsbrieven. Het college stelt nu de raad voor om een bestemmingsplan op te stellen.

Er was aanvankelijk uitgegaan van dertig woningen. Vanwege de betaalbaarheid van de woningen bleek er behoefte aan kleinere kavels en rijenwoningen. Doorrekening van een woningbouwplan van dertig woningen leverde ook te hoge kosten op. Met het bouwen van extra woningen kan het plan financieel uit en kan het hele plangebied in één keer worden bebouwd en afgerond. Er komen twaalf vrijstaande woningen, zestien halfvrijstaande woningen en zeventien rijenwoningen.