Dit artikel is vandaag gratis

Vogelwachten krijgen 65 greppelpompen om weidevogels een handje te helpen: volle greppels vergroten de overlevingskans van kuikens

Een greppelpompsysteem op zonne-energie bij Hilaard. Foto: BFVW

De provincie Fryslân heeft lokale vogelwachten 65 greppelpompen gegeven. Door in drogere periodes greppels op boerenland vol te laten lopen met slootwater maken meer weidevogelkuikens kans groot te worden.

Afgelopen woensdag lieten melkveehouders Coos en Aukje Andreae in Hilaard op een bijeenkomst van Living Lab en Grutsk op Greidefûgels zien welk effect volle greppels kan hebben voor de kuikens.

Door droogte wordt de bodem te hard waardoor de vogels minder goed met hun snavel voedsel uit de grond kunnen halen. Ook kruipen wormen bij droogte steeds dieper in de bodem waardoor ze onbereikbaar worden. Met een waterrijke omgeving kunnen de kuikens wel voldoende voedsel binnen krijgen en overleven. Naast water is open vegetatie belangrijk voor een goede voedselbereikbaarheid.

Nieuws

menu