Dit artikel is vandaag gratis

De Fryske Marren trekt 6,5 miljoen euro uit voor een nieuw schoolgebouw in Sint-Nicolaasga

Leerlingen op It Klimmerblêd in Sint Nicolaasga kunnen ook in de vakantie les krijgen. Foto: Marchje Andringa

Basisscholen De Paedwizer (CBO Meilân) en It Klimmerblêd (BMS) in Sint-Nicolaasga kunnen samen een nieuw schoolgebouw gaan gebruiken. De gemeente De Fryske Marren trekt hiervoor 6,5 miljoen uit.

Het plan is om in de nieuwbouw ook sport en woningen te betrekken. Het nieuwe schoolgebouw en de woningbouw krijgen een plek op de huidige voetbalvelden van VV Renado. Het dorp is al lange tijd bezig met het nieuwbouwplan.

Vanwege dalende leerlingenaantallen en verouderde fusiegebouwen, wachten er in De Fryske Marren meerdere verzoeken voor nieuwbouw in het onderwijs. Een aanvraag van CBO Meilân voor de renovatie van basisschool Bloei in Ternherne werd door het college afgewezen. Ambion kreeg ook aan afwijzing voor renovatieplannen van basisschool De Schakel in Rotsterhaule.

Fusie in Oudehaske

Wel geeft het college van B en W van De Fryske Marren toestemming om openbare basisschool It Haskerplak in Oudehaske per 1 augustus 2023 op te heffen. Het plan is om de school te laten fuseren met de cbs De Tarissing, die meer leerlingen telt.

Nieuws

menu