Aaisykje is Immaterieel Erfgoed en krijgt dezelfde status als skûtsjesile en de bloemencorso's

De traditie van het aaisykjen is toegevoegd aan de lijst van immaterieel erfgoed van het Nederlands Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. Het heeft daarmee dezelfde status als het skûtsjesilen, de Nijmeegse vierdaagse en de bloemencorso’s.

Commissaris van de Koning Arno Brok feliciteert de vinder van het eerste Friese kievitsei van 2022 Wietze Jan Dijkstra.

Commissaris van de Koning Arno Brok feliciteert de vinder van het eerste Friese kievitsei van 2022 Wietze Jan Dijkstra. Foto: Hoge Noorden/ Jaap Schaaf

Een speciale toetsingscommissie van het kenniscentrum heeft een aanvraag van de Bond Friese VogelWachten (BFVW) goedgekeurd. De opname in de lijst betekent dat het belang van de traditie voor de beoefenaars erkend wordt. De BFVW moet zich inspannen om het aaisykjen voor de komende generaties te behouden.

Beschermen