Aanbesteding specialistische jeugdhulp wordt jaar uitgesteld, Leeuwarden moet terug naar de keukentafel

De aanbesteding van specialistische jeugdhulp in Fryslân wordt uitgesteld tot - waarschijnlijk - 1 januari 2023. Leeuwarden had namens alle Friese gemeenten strengere criteria opgesteld voor jeugdzorgaanbieders, maar moet na een uitspraak van de rechter terug naar de tekentafel.

Een jongen met een knuffelbeer in een speelkamer van een jeugdhulpverleningscentrum.

Een jongen met een knuffelbeer in een speelkamer van een jeugdhulpverleningscentrum. Foto: ANP

Wethouder Hilde Tjeerdema van de gemeente Leeuwarden maakte woensdag bekend dat de gemeente niet in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter. Volgens de juristen van de gemeente was daar wel degelijk reden toe, ,,maar het voeren van een bodemprocedure kost zoveel tijd dat we 1 januari 2023 misschien ook niet gaan halen. Dus maken we de afweging het hierbij te laten.”

Er zat ergernis bij de wethouder over de duur van de voorlopige voorziening, waarvan de zitting twee geleden plaatsvond. De zeven zorgaanbieders die de rechtszaak aanspanden, vinden dat ze door de strengere selectie door de gemeenten benadeeld worden. ,,Drie maanden heeft het geduurd tussen de aanvraag van de zaak en de uitspraak.” Volgens Tjeerdema is er een groter belang, namelijk betere en goedkopere jeugdzorg voor kinderen in Fryslân. Dat is de reden om ,,over de eigen schaduw heen te stappen”.

Benadeeld

Leeuwarden wilde met ingang van het kalenderjaar 2022 de bijna driehonderd aanbieders van jeugdzorg terugbrengen tot maximaal honderd. Alleen jeugdzorgaanbieders die de laatste drie jaar ten minste vijftien jeugdigen hebben geholpen, voldeden aan de geschiktheidseis.

De rechter stelde de zeven organisaties die hiertegen in verzet kwamen in het gelijk. Volgens Tjeerdema kan de uitspraak en een eventueel hoger beroep ,,buitengewoon verstrekkende gevolgen hebben voor andere gemeenten en al lopende procedures” en is ook dat een reden om de aanbestedingsprocedure dan maar opnieuw te doen. Met dit besluit vervalt een ander kort geding, over de eis van de gemeente dat een zorgaanbieder niet meer dan 5 procent winst mag maken, .

Contract

De gemeente gaat met de bestaande zorgaanbieders bekijken hoe de bestaande afspraken in een tijdelijk contract vastgelegd kunnen worden. Verlengen van het huidige contract is geen optie. Organisaties die geen tijdelijk contract willen sluiten, mogen het zorgtraject met bestaande cliënten afronden, maar krijgen geen nieuwe toebedeeld.

De vertraging geldt alleen voor de aanbestedingsprocedure voor specialistische jeugdhulp. De pleegzorg is al opnieuw gegund. Vanaf 1 januari 2022 hebben drie zorgaanbieders hiervoor een contract. Ook voor dyslexie komt de gunning voor 1 januari 2022 rond. Daar blijft het aantal zorgpartijen gelijk. Of de gunning voor beschermd wonen ook vertraging oploopt is niet bekend. De gemeente wacht hiervoor de uitkomst af van een kort geding. Dat is aangespannen door GGZ Friesland, die het niet eens is met de tarieven die de gemeenten hanteren.