De Lemster Rien wordt gebaggerd. Wat gebeurt er eigenlijk met het opgebaggerde slib?

Aan de oostkant van de Lemster Rien komt een baggerdepot van circa vijf hectare. Er zal tijdelijk slib worden bewaard uit het kanaal dat binnenkort wordt gebaggerd.

Baggerwerkzaamheden in de Langwarder Wielen in 2016.

Baggerwerkzaamheden in de Langwarder Wielen in 2016. Foto: Simon Bleeker

De Lemster Rien, de vaart langs de A6 tussen Lemmer en Oosterzee, wordt in de tweede helft van oktober in opdracht van Wetterskip Fryslân over een lengte van zo’n 4,5 kilometer gebaggerd. Een aannemer voert de werkzaamheden uit, die in totaal bijna 250.000 euro kosten.

Dinsdag wordt al begonnen met het verwijderen van waterplanten uit de Rien. Dit hekkelen gebeurt met een grote kraan vanaf de dijk langs de vaart.

De Lemster Rien hoort tot de hoofdwateren in Fryslân. De aan- en afvoer van water moet volgens het Wetterskip worden verbeterd om inwoners in de toekomst te blijven beschermen tegen wateroverlast.

Doorstroming

Door het dieper maken van de vaart verbetert niet alleen de doorstroming, maar ook de waterkwaliteit. Na het baggeren is de Lemster Rien bovendien weer diep genoeg voor de maaiboot van het Wetterskip. Die verwijdert bij het jaarlijkse onderhoud riet- en waterplanten uit de vaart.

Het baggeren zal worden uitgevoerd met een baggerzuiger. Die pompt de baggerspecie vanaf het water door een kilometerslange drijvende leiding naar het weilanddepot.

Vanaf volgende week begint het werk aan de aanleg van het weillanddepot aan de noordoostkant van Lemmer, tussen de straat Westeind en de Lemster Rien. De afgegraven grond wordt gebruikt voor de aanleg van een dijkje van zo’n anderhalve meter hoog om het depot heen.

Naar verwachting zal er zo’n 17.000 kubieke meter bagger uit de Lemster Rien worden opgezogen en in het depot te drogen worden gelegd.

Weiland

Na een jaar wordt de bagger enkele keren omgekeerd om het indrogen te bevorderen. Nog een jaar later wordt de ingedroogde bagger vlak gemaakt en wordt de grond van het ringdijkje erover verspreid. Het perceel wordt dan opnieuw ingezaaid met gras en is dan weer als weiland bruikbaar.

De weg en de aanliggende woningen blijven tijdens de aanleg van het depot bereikbaar. Wel kan er wat geluidsoverlast zijn, aldus het Wetterskip. Het baggerwerk is naar verwacht eind dit jaar klaar.