De Lemster Rien wordt gebaggerd. Wat gebeurt er eigenlijk met het opgebaggerde slib?

Aan de oostkant van de Lemster Rien komt een baggerdepot van circa vijf hectare. Er zal tijdelijk slib worden bewaard uit het kanaal dat binnenkort wordt gebaggerd.

Baggerwerkzaamheden in de Langwarder Wielen in 2016.

Baggerwerkzaamheden in de Langwarder Wielen in 2016. Foto: Simon Bleeker

De Lemster Rien, de vaart langs de A6 tussen Lemmer en Oosterzee, wordt in de tweede helft van oktober in opdracht van Wetterskip Fryslân over een lengte van zo’n 4,5 kilometer gebaggerd. Een aannemer voert de werkzaamheden uit, die in totaal bijna 250.000 euro kosten.

Nieuws

Meest gelezen

menu