Dit artikel is vandaag gratis

Aantal geulen in Waddenzee gesloten voor garnalenvisserij, niet meer vissen tussen Vlieland en Texels én beide Rottums

Garnalenvisser Willem Toering op de HA62. Foto: Catrinus van der Veen

Voor het eind van dit jaar wordt ruim 8500 hectare aan geulen in de Waddenzee gesloten voor de garnalenvisserij. Dat is mogelijk omdat negentien garnalenvissers hun visvergunning hebben laten opkopen door het Waddenfonds.

Voor de uitkoop was ruim 10 miljoen euro beschikbaar. De garnalenvissers zijn in september uitbetaald, aldus het fonds.

Garnalenvisserij heeft plaats met fijnmazige netten die over de zeebodem slepen. Dat zorgt voor grote verstoring van het bodemleven. Natuurorganisaties, het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en de visserijsector zijn al sinds 2014 bezig met een plan om de verstoring door garnalenvisserij in de Waddenzee te halveren. De Waddenzee is een internationaal beschermd natuurgebied en Unesco Werelderfgoed, maar de natuur staat sterk onder druk door menselijke activiteiten.

Dit najaar worden het Eierlandse Gat tussen Vlieland en Texel en het gebied tussen beide Rottums gesloten. Dit zijn zogenoemde kombergingen, gebieden met geulen, zand- en slibplaten die belangrijk zijn voor de biodiversiteit in het hele Waddengebied. Door die gebieden te sluiten kan het bodemleven zich daar ongestoord ontwikkelen, wat belangrijk is voor al het zeeleven op de Wadden, aldus het Waddenfonds.

Nieuws

menu