Aantal incidenten van anti-overheidsextremisme in Noord-Nederland gegroeid, wat is hier tegen te doen?

Het anti-overheidssentiment in Fryslân blijkt een voedingsbodem voor extremisme. Hoe wordt dat aangepakt of nog beter: voorkomen? „Minsken kinne ús wol opjaan, mar wy jouwe harren net op”, aldus burgemeester van gemeente Súdwest-Fryslân Jannewietske de Vries.

Afval op de A7 tussen Drachten en Groningen.

Afval op de A7 tussen Drachten en Groningen. Foto: ANP/Jilmer Postma

Het eerste systematische onderzoek naar extremisme in Noord-Nederland door de RUG laat een stijging zien van het aantal incidenten van anti-overheidsextremisme. Problemen rondom gaswinning, asielzoekerscentra en windmolenparken spelen specifiek in de regio Noord-Nederland en hebben hier effect op.

Nieuws

menu