Aantal klachten vanwege overlast door vliegbasis Leeuwarden is in 2020 ruim verdubbeld

De vliegbasis Leeuwarden kreeg vorig jaar ruim 1300 klachten te verwerken. Dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van 2019. Vorig jaar bleek al dat het aantal klachten sinds de komst van de F-35 in oktober 2019 sterk is toegenomen.

De F-35, de Joint Strike Fighter, in actie.

De F-35, de Joint Strike Fighter, in actie. Foto: ANP

Dit vliegtuig produceert meer geluid dan de F-16. De Auditcommissie Permanent Geluidsmeetnet Vliegbasis Leeuwarden meldde eind vorig jaar al dat het verschil in geluid groter is dan verwacht.

‘Van november tot aan nu is het verschil in geluidsniveau tussen de F-16 en de F-35 onveranderd gebleven’, schrijft de commissie in een memo van vorige maand.

Kleine groep klagers

De stijging van het aantal klachten is ook opvallend omdat de vliegbasis vorig jaar een relatief rustig jaar had. Er was bijvoorbeeld geen Frisian Flag, een oefening die steevast tot een piek in het aantal klachten leidt. Overigens is het wel zo dat ruim de helft van de klachten van een kleine groep klagers komt. Ook is het sinds maart 2019 eenvoudiger om een klacht in te dienen.

De auditcommissie sprak vorig maand met de vliegbasis over de mogelijkheden om in de toekomst het geluid van de F-35 te beperken. De vliegbasis is hier ook mee bezig. Zo is de verwachting dat het geluid afneemt als de vliegers beter bekend zijn met het vliegtuig.

Te vroeg voor harde conclusies

Er wordt bijvoorbeeld vanwege vliegveiligheid nu nog relatief vaak met hulp van een computer gevlogen, en dat gaat gepaard met meer geluidsproductie. Als de vliegers de F-35 beter kennen, is daar mogelijk nog winst te behalen. De auditcommissie meldt wel dat het momenteel nog te vroeg is om harde conclusies te trekken over het geluidsniveau in de toekomst.

In januari en februari van dit jaar werden totaal 280 klachten ingediend. De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) bespreekt ze bij een vergadering op 19 april.