Aantal voortijdige schoolverlaters is in de afgelopen jaren in Fryslân gestegen

Het aantal voortijdige schoolverlaters is in de afgelopen jaren in Fryslân gestegen. Dat blijkt uit cijfers uit het rapport Regionale Aanpak Voortijdige Schoolverlaters Friesland 2020-2024 van de drie Regionale Meld- en Coördinatiefuncties Voortijdig Schoolverlaten, de RMC’s Fryslân Noord, Zuidwest-Fryslân en De Friese Wouden.

De uitval op het mbo was ook in 2018/2019 hoger dan in het voortgezet onderwijs.

De uitval op het mbo was ook in 2018/2019 hoger dan in het voortgezet onderwijs. Foto: FD

Braken in het schooljaar 2016/2017 791 van de 57.239 leerlingen de studie voortijdig af, in 2018/2019 waren dat 1038 van de 56.032 leerlingen. Dat is een stijging van 1,4 naar 1,9 procent van het aantal leerlingen. Het gaat daarbij om cijfers van jongeren tot 23 jaar.

Het aantal voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) onder mbo-leerlingen ligt een stuk hoger dan in het voortgezet onderwijs. In 2018/2019 verlieten 850 van de 19.087 mbo’ers (4,5 procent) voortijdig de opleiding. In het voortgezet onderwijs waren dat 188 van de 36.945 scholieren (0,5 procent). In beide gevallen gaat het wel om hogere percentages dan twee jaar daarvoor. Die lagen toen voor het mbo op 3,6 procent en het vo op 0,3.

Gunstige arbeidsmarkt

Dat ondanks pogingen van het onderwijs, de gemeenten en de RMC’s het aantal schoolverlaters de afgelopen periode steeg, komt volgens Angélique Baron, woordvoerder namens de drie RMC’s, vooral door de gunstige arbeidsmarkt vóór de coronacrisis. Sommige jongeren gingen liever aan het werk dan dat ze hun opleiding afmaakten.

Ook per regio zijn er verschillen in het aantal vsv’ers. Van de drie Friese RMC’s heeft Noord het meest met uitval te kampen. Zo steeg daar het aantal vsv’ers in deze periode van 1,5 naar 2,1. In het Zuidwesten lag dat met percentages van 1,0 naar 1,5 procent een stuk lager. RMC-regio De Friese Wouden laat een stijging zien van 1,5 naar 1,8 procent. De grotere uitval in Noord komt volgens Baron doordat Leeuwarden in die regio valt en in die stad verhoudingsgewijs meer jongeren in een kwetsbare positie wonen.

Daarna volgt de groep jongeren die door persoonlijke problematiek (tijdelijk) niet in staat is om een opleiding te volgen

Jongeren die de studie voortijdig afbreken doen dat volgens haar vooral omdat ze twijfelen over hun vervolgopleiding. ,,Daarna volgt de groep jongeren die door persoonlijke problematiek (tijdelijk) niet in staat is om een opleiding te volgen.”

Groenpluk

Een derde categorie valt onder de zogeheten groenpluk, de jongeren die voor ze hun opleiding hebben afgerond al een baan hebben.

Al is zeker in het laatste geval schoolverlating geen ramp, toch is het halen van een diploma volgens Baron verstandig. ,,Als die jongeren in de toekomst hun baan verliezen, staan ze zonder diploma minder sterk op de arbeidsmarkt. Daarom blijft het belangrijk om ook die jongeren te stimuleren om een opleiding af te ronden, eventueel naast of in combinatie met hun baan.”

Als die jongeren in de toekomst hun baan verliezen, staan ze zonder diploma minder sterk op de arbeidsmarkt

Welk effect corona op schoolverlating gaat hebben is volgens Angélique Baron, woordvoerder namens de drie Regionale Meld- en Coördinatiefuncties Voortijdig Schoolverlaten in Fryslân, lastig te zeggen. Voor corona nam het percentage schoolverlaters in Fryslân toe. ,,Gezien de gevolgen van corona op de arbeidsmarkt is het lastiger voor jongeren snel een baan te vinden. Ze zullen dan sneller voor het afmaken van een opleiding kiezen. We zien op dit moment ook een afname van voortijdige schoolverlaters.”

Dat beeld herkent Jan Dijksma, woordvoerder van roc Friesland College, dat voor de komende vier jaar contactschool is voor de RCM’s. ,,Als ik alleen naar decembercijfers van de afgelopen drie jaar van onze school kijk, zie ik geen aanwijzingen dat corona tot meer uitval leidt. In december van het schooljaar 2018/2019 hadden we twee voortijdige schoolverlaters, vorig jaar vier en nu weer twee.”

Binnenboord houden

Om vooral kwetsbare groepen in coronatijd binnenboord te houden zijn er voor hen extra voorzieningen zoals praktijklessen en open studiewerkplaatsen voor leerlingen die thuis geen plek hebben om te leren.

We zetten nog meer in op het op school houden van jongeren, bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan met verzuimende jongeren

Om het aantal voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) naar beneden te krijgen wordt er de komende vier jaar door de RMC’s en scholen meer aan preventie gedaan. Baron: ,,We zetten nog meer in op het op school houden van jongeren, bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan met verzuimende jongeren. Ook bieden we jongeren die tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen de kans om buiten hun opleiding aan zichzelf te werken, waarna ze terug kunnen keren naar hun opleiding.”

Met 1,85 procent vsv’ers in 2018/2019 doet Fryslân het beter dan landelijk (2,02 procent). Met het nieuwe plan van aanpak moet in 2024/2025 landelijk het aantal vsv’ers zijn teruggebracht tot 20.000 jongeren. Voor Fryslân ligt het streven op duizend voortijdige schoolverlaters.

Nieuws

menu