Er is volgend jaar drie miljoen euro rijksgeld voor het Aanvalsplan Grutto. Welke Friese gebieden doen mee en wat kunnen ze met dat geld?

In vier weidevogelgebieden in Fryslân kan volgend jaar worden begonnen met de uitvoering van het landelijke Aanvalsplan Grutto. Het gaat om Idzegea e.o., Aldeboarn De Deelen, Baarderadiel e.o. en Kollumergrien.

Om de gruttostand op peil te houden moet per broedpaar minimaal 0,8 kuiken uitvliegen. Het Aanvalsplan Grutto wil de randvoorwaarden scheppen om dat mogelijk te maken.

Om de gruttostand op peil te houden moet per broedpaar minimaal 0,8 kuiken uitvliegen. Het Aanvalsplan Grutto wil de randvoorwaarden scheppen om dat mogelijk te maken. Foto: Marcel van Kammen

Deze vier Friese gebieden zijn uitgekozen omdat ze volgens de provincie het verst gevorderd zijn op weg naar een ideaal weidevogelgebied. Het gaat om open graslandgebieden, die nu ook al in aanmerking komen voor weidevogelbeheersubsidies.

Nieuws

menu