Aardverschuiving bij Friese cultuursubsidie

De culturele sector in Fryslân zal de komende jaren flink veranderen. Dat valt op te maken uit de nieuwe verdeling van de provinciale cultuursubsidies, die gedeputeerde Sietske Poepjes gisteren bekendmaakte. Grote verliezers zijn onder meer het Fries Landbouwmuseum, de Stichting Friesland Pop en de Kunstacademie Friesland, die hun volledige subsidie zien verdwijnen.

Gedeputeerde Sietske Poepjes.

Gedeputeerde Sietske Poepjes. Foto: Niels Westra

Andere, zoals Museum Belvédère en theatergezelschap Pier21, gaan er juist flink op vooruit. Verder wordt het Amsterdamse dansgezelschap Ivgi en Greben in één klap een van de best gesubsidieerde Friese instellingen, met een plan voor een jaarlijkse dansvoorstelling die door Fryslân reist en later ook elders moet worden vertoond.

Gewoonte

Nieuws

menu