Achterstanden in het vmbo zijn niet tijdelijk, het geld is dat wel: Friese docenten pleiten daarom voor structureel extra geld

Twee jaar ondersteuning vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is niet genoeg om taal-, reken- en sociaal-emotionele achterstanden van leerlingen in het vmbo weg te werken. De roep om structureel geld klinkt steeds luider.

In totaal werden bijna duizend vmbo'ers van Leeuwarden scholen dit najaar in culturele instellingen in Leeuwarden ontvangen als onderdeel van het landelijke taal- en leesproject Stap op de rode loper.

In totaal werden bijna duizend vmbo'ers van Leeuwarden scholen dit najaar in culturele instellingen in Leeuwarden ontvangen als onderdeel van het landelijke taal- en leesproject Stap op de rode loper. Foto: JACOB VAN ESSEN

Ook docenten en vmbo-coördinatoren van Friese middelbare scholen pleiten voor structureel geld omdat de effecten van twee jaar (deels) thuisonderwijs naar verwachting langer zullen na-ebben. Zij worden met hun oproep gesteund door CNV Onderwijs die vindt dat de termijn van twee jaar voor de besteding van NPO-gelden moet worden losgelaten.

Nieuws

menu