Dit artikel is vandaag gratis

Achtkarspelen wil kijken naar collectieve verzekering voor versierde optochten

Een versierde wagen. Foto: Jaap J. de Vries

Het college van B en W in Achtkarspelen gaat bekijken of het mogelijk is een collectieve verzekering af te sluiten voor optochten met versierde wagens. De FNP had hierom gevraagd.

Aanleiding voor de vraag was het nieuws dat een aantal optochten, toch een traditie in veel dorpen, zijn afgeblazen vanwege de verzekeringskosten.

De prijzen en voorwaarden zijn dit jaar behoorlijk aangescherpt. B en W zegden toe te kijken of het mogelijk is provinciebreed een collectieve verzekering af te sluiten. Ook moet gekeken worden hoe dit financieel gedekt moet worden.

Loket

De FNP zou ook graag zien dat er een ‘loket’ komt waar mensen terecht kunnen voor vragen over evenementen en wet- en regelgeving. Of het nodig is, wordt betwijfeld: de vergunningverleners kunnen de meeste vragen wel beantwoorden en als de ambtenaar van de eigen gemeente het niet weet, kan er contact worden gezocht met een collega waardoor de vraag alsnog beantwoord kan worden.

Nieuws

menu