Er zitten straks negentien vrouwen meer in de Friese gemeenteraden dan na de vorige verkiezingen. Alleen Dantumadiel en Terschelling gaan tegen de landelijke trend in

Er zitten tijdens de komende raadsperiode negentien vrouwen meer in de Friese gemeenteraden dan na de vorige verkiezingen. Het gaat om 162 van de 408 zetels. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Stem op een Vrouw.

Uitslag verkiezingen gemeenteraad Leeuwarden afgelopen woensdag. Voor het eerst zitten er meer vrouwen dan mannen in de raad.

Uitslag verkiezingen gemeenteraad Leeuwarden afgelopen woensdag. Voor het eerst zitten er meer vrouwen dan mannen in de raad. Foto: Hoge Noorden / Jacob Van Essen

Daarmee scoort Fryslân wat betreft het percentage gekozen vrouwen (39,6 procent) opnieuw hoger dan het landelijk gemiddelde. Over alle gemeenten is ruim 36 procent van de nieuwe raadsleden vrouw. Vóór de stembusgang van 16 maart was de verhouding 35,1 tegenover 31 procent.

Nieuws

menu