Actie inwoners Wijnjewoude om energiepark

Een groep inwoners uit Wijnjewoude keert zich tegen de energieplannen van energiecoöperatie WEN (Wijnjewoude Energie Neutraal). Zij vrezen overlast van het energiepark.

Installateurs zijn bezig met het aanleggen van zonnepanelenpark.

Installateurs zijn bezig met het aanleggen van zonnepanelenpark. Foto: Jilmer Postma

Vooral de komst van een mestvergister in het dorp stuit de inwoners tegen de borst. Ook is er kritiek op een zonneweide op land.

WEN diende vorig jaar een vergunningsaanvraag in voor de bouw van een zonneweide van anderhalve hectare groot op de voormalig locatie van de rioolzuivering aan de Tolleane. De gemeente heeft hiervoor inmiddels een omgevingsvergunning verleend.

De zonneweide gaat deel uitmaken van een energiepark. Het idee is dat de opgewekte energie gebruikt gaat worden voor de mestvergistingsinstallatie. Er is ook een plan om windmolens te installeren.

Maar volgens Edwin Stegeman die namens de actiegroep Westkant spreekt, draait WEN al lang niet meer om Wijnjewoude. ,,Natuurlijk zijn wij voor een energieneutraal dorp, maar de plannen voor het energiepark komen niet ten gunste van het dorp alleen.”

Hoeveel overlast het totaalplan met zich meebrengt, is niemand duidelijk

De actiegroep ging in gesprek met WEN, maar een vervolggesprek bleef uit. Pieter de Kroon van WEN vindt dit jammer. ,,We hebben een onafhankelijk gespreksleider gevraagd om te bemiddelen. Deze persoon is zich nog aan het oriënteren. We willen juist in het belang van inwoners van Wijnjewoude handelen. Dat we nu tegenover elkaar staan, had ik niet verwacht en is pijnlijk voor ons.”

Bij de actiegroep zijn nu 62 huishoudens aangesloten. Het grootste bezwaar van omwonenden is het plan voor het installeren van een mestvergister in het dorp. ,,We vrezen stankoverlast, geluidsoverlast en verkeersoverlast”, zegt Stegeman. Hij haalt andere dorpen aan waar experimenten met mestvergisters slecht zijn bevallen, zoals in Marrum en Hantumhuizen. ,,Deze mensen kunnen in de zomer niet eens buiten zitten vanwege de stank.”

Salamitactiek

Ook stoort het Stegeman dat de plannen voor het energiepark in gedeelten worden ingediend bij de gemeente. ,,De salamitactiek is misleidend. Want hoeveel overlast het totaalplan met zich meebrengt, is niemand duidelijk.”

Maar De Kroon van WEN maakt duidelijk dat ook zij tegen die overlast zijn. ,,Wij willen ook geen stank, lawaai en verkeersoverlast. We geloven alleen dat er ook mestvergisters zijn die daaraan voldoen. Zo niet, dan beginnen we er niet eens aan.”

De Kroon spreekt tegen dat WEN financieel beter wordt van de komst van een mestvergister. ,,Er zijn genoeg mensen die tegen ons gezegd hebben: bouw een grotere, dan heb je veel meer rendement. Maar daar is het ons niet om te doen. Het totale rendement gaat alleen naar het dorp Wijnjewoude.”

De actiegroep Westkant heeft een zienswijze ingediend tegen de vergunningsaanvragen van WEN voor de aanleg van een zonneweide.

Nieuws

Meest gelezen