Actieplan voor landbouw krijgt lauwe ontvangst van boeren

De nieuwe landbouwagenda van de provincie Fryslân is gisteren lauw ontvangen door vertegenwoordigers van boeren. Zij vragen zich af: is er wel genoeg geld voor alle ambities? En hoe zorgt de provincie dat het beroep aantrekkelijk blijft?

Gedeputeerde Klaas Fokkinga presenteert de Landbouwagenda in Damwâld. Foto: Marcel van Kammen

Gedeputeerde Klaas Fokkinga presenteert de Landbouwagenda in Damwâld. Foto: Marcel van Kammen fd

Op een boerenerf, tussen de witte hokken met daarin de jonge, beweeglijke kalveren, presenteerde gedeputeerde Klaas Fokkinga een document met 22 actiepunten tot aan 2030 om de landbouw duurzamer te krijgen. Het plan noemt het opzetten van een kortere verkoopketen, het instellen van fondsen voor groene boeren en het stimuleren van onderzoek naar klimaatadaptief boeren. Ook wil de provincie dat betere ingrediënten in de melk leiden tot een duurder pak. ,,It duorsum meitsje fan de lânbou is allinne mooglik as de hiele keten syn ferantwurdlikens nimt”, sprak Fokkinga. Aan het programma werkten vijftig stakeholders mee: natuurpartijen, onderwijsinstellingen en boerenpartijen.

Boterham verdienen

Nieuws

menu