Dit artikel is vandaag gratis

Het advies om een aantal afdelingen voor spoedeisende hulp in Friese ziekenhuizen te sluiten valt slecht. 'Valt die patiëntenstroom weg, dan kan op termijn te weinig werk overblijven voor het hele ziekenhuis'

Saskia Wolt, spoedeisendehulparts in het Antoniusziekenhuis in Sneek, buigt zich over een patiënt. Het verdwijnen van een spoedafdeling kan gevolgen hebben voor een heel ziekenhuis. Foto: Ziekenhuis Antonius

Om de zorg betaalbaar te houden moet het aantal posten voor spoedeisende hulp (seh’s) naar beneden en de 45 minutennorm vervallen. Dat adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het advies passende acute zorg. Friese ziekenhuizen kraken het advies.

Volgens Marcel Kuin, voorzitter van de raad van bestuur van de Antonius Zorggroep in Sneek, kan het advies het begin van het einde betekenen voor veel ziekenhuizen. ,,Acute zorg is meer dan spoedeisende hulp. Je hebt er ok’s, ic’s, verloskundigen en cardiologen voor nodig. Een belangrijk deel van de patiëntenstroom van een ziekenhuis komt via de spoedhulp. Valt die weg, dan kan op termijn te weinig werk overblijven voor het hele ziekenhuis.”

Hij kan zich voorstellen dat in de Randstad een of twee seh’s verdwijnen, maar in de landelijke gebieden wonen al veel mensen ver van een ziekenhuis. ,,Bij hartinfarcten of een breuk in de aorta zijn patiënten al vaak langer dan 45 minuten onderweg voor de juiste hulp.

Centraal regelen

Dat concentratie van seh’s de kwaliteit zal verhogen, zoals de NZa verwacht, is volgens Kuin een aanname die niet gestaafd wordt met gegevens. Een positief punt vindt hij dat de NZa pleit voor een integrale beoordeling of mensen naar de spoedhulp moeten. ,,Nu gaat dat via 112, de huisartsenpost of de thuiszorg. Door de spoedstroom centraal te regelen, bijvoorbeeld via een gemeenschappelijke meldkamer, voorkom je dat patiënten niet direct op de juiste plek in de acutezorgketen terechtkomen.”

Ook Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter van de raad van bestuur van Nij Smellinghe in Drachten, is slecht te spreken over het advies. ,,Er wordt totaal geen rekening gehouden met de Covid-pandemie. Dankzij het fijnmazige zorgnet in Nederland hebben we de gevolgen van de pandemie nog aardig kunnen opvangen. Hadden we toen veertig, vijftig ziekenhuizen gehad waarvan vijf vol Covid-patiënten, dan waren we vastgelopen.”

Besparingen

Het argument van het NZa dat minder seh’s kan helpen tegen het tekort aan zorgpersoneel noemt Kleinlugtenbeld onzin. ,,De veronderstelling dat bij sluiting van een seh personeel makkelijk is over te hevelen naar een ander ziekenhuis klopt niet. Zo werkt dat niet.”

De door de NZa verwachte besparingen vindt hij ook niet reëel. ,,De voorgestelde besparingen zijn allemaal aannames. Dat bij sluiting patiëntenstromen afbuigen naar andere ziekenhuizen is helemaal niet meegenomen, net zomin dat er in die ziekenhuizen vervolgens personeel bij moet.”

Ook de landelijke ziekenhuiskoepels zijn volgens hem kritisch op het advies. ,,Burgers hebben recht op goede toegang tot zorg. We gaan ons hier met hand en tand tegen verzetten.”

Ziekenhuis MCL in Leeuwarden vindt het loslaten van de normtijd van 45 minuten geen halszaak, laat woordvoerder Erik Kofman weten. Zo ontbreekt wetenschappelijke onderbouwing van deze normtijden.

,,Voor een patiënt is het belangrijk dat deze de beste zorg geleverd kan krijgen. Dit is niet altijd in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Om een patiënt naar een ziekenhuis met specialistische expertise te brengen is een langere vervoerstijd soms wenselijk. Dat kan ook omdat ambulances tegenwoordig zo goed uitgerust zijn.”

Nieuws

menu