Het advies om een aantal afdelingen voor spoedeisende hulp in Friese ziekenhuizen te sluiten valt slecht. 'Valt die patiëntenstroom weg, dan kan op termijn te weinig werk overblijven voor het hele ziekenhuis'

Saskia Wolt, spoedeisendehulparts in het Antoniusziekenhuis in Sneek, buigt zich over een patiënt. Het verdwijnen van een spoedafdeling kan gevolgen hebben voor een heel ziekenhuis.

Saskia Wolt, spoedeisendehulparts in het Antoniusziekenhuis in Sneek, buigt zich over een patiënt. Het verdwijnen van een spoedafdeling kan gevolgen hebben voor een heel ziekenhuis. Foto: Ziekenhuis Antonius

Om de zorg betaalbaar te houden moet het aantal posten voor spoedeisende hulp (seh’s) naar beneden en de 45 minutennorm vervallen. Dat adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het advies passende acute zorg. Friese ziekenhuizen kraken het advies.

Volgens Marcel Kuin, voorzitter van de raad van bestuur van de Antonius Zorggroep in Sneek, kan het advies het begin van het einde betekenen voor veel ziekenhuizen. ,,Acute zorg is meer dan spoedeisende hulp. Je hebt er ok’s, ic’s, verloskundigen en cardiologen voor nodig. Een belangrijk deel van de patiëntenstroom van een ziekenhuis komt via de spoedhulp. Valt die weg, dan kan op termijn te weinig werk overblijven voor het hele ziekenhuis.”