Adviesraden: overheid geeft niet genoeg aandacht aan zwakke regio's. Levensverwachting in de Veenkoloniën behoort tot de laagste van Nederland

De overheid heeft te weinig oog voor regio’s met problemen in Nederland. De inwoners van zulke gebieden ‘voelen zich niet gezien, laat staan begrepen’, en daar hebben ze ‘alle reden toe’, constateren drie adviesraden maandag in een gezamenlijk advies aan Den Haag.

Dronefoto van windpark De Drentse Monden en Oostermoer in het noordelijk deel van de Drentse Veenkolonien.

Dronefoto van windpark De Drentse Monden en Oostermoer in het noordelijk deel van de Drentse Veenkolonien. Foto: ANP

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) hebben onderzoek gedaan naar vijf regio’s. Dit zijn de Veenkoloniën in het noorden van het land – waartoe ook het ontgonnen veengebied rond de Stellingwerven behoort – Parkstad Limburg, Twente, de kop van Noord-Holland en Zeeuws-Vlaanderen.