Onder de aangescherpte coronaregels kunnen dorpsfeesten niet doorgaan. Het kabinet denkt na over een vergoeding

Organisaties van Friese dorpsfeesten staan in dubio of ze het feest zullen laten doorgaan, nu het kabinet de coronaregels tot 13 augustus heeft aangescherpt. Veel dorpsfeesten staan voor na die datum gepland, maar organisaties vrezen voor verlenging van de maatregelen, die het feest praktisch onmogelijk zouden maken.

Het dorpsfeest in Witmarsum op 4 augustus 2017.

Het dorpsfeest in Witmarsum op 4 augustus 2017. Foto: Jilmer Postma

,,Gokke dat it trochgean kin, is in risiko, want úteinlik meitsje je kosten dy’t net mear werom draaid wurde kinne”, zegt Daniël van Baarsen van dorpsfeest Achlum, dat gepland staat voor 21 en 22 augustus.

Tot 13 augustus zijn meerdaagse evenementen niet toegestaan en bezoekers van ééndaagse activiteiten moeten een zitplaats hebben op anderhalve meter afstand. Worden die beperkingen verlengd, dan ziet Van Baarsen geen andere mogelijkheid dan het feest voor het tweede jaar op rij af te gelasten. ,,Mei dy beheinings kinst gjin doarpsfeest hâlde.”

Demissionair ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Ferd Grapperhaus van Justitie bekijken of plaatselijke evenementen zoals dorpsfeesten in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding of compensatie, als ze vanwege de aangescherpte coronaregels niet door kunnen gaan. Dorpsfeesten vallen nu nog niet onder de garantieregeling voor evenementen.

Maatwerk

De ministers deden de toezegging nadat enkele burgemeesters maandagmorgen al zeiden te vinden dat het kabinet twee weken geleden bij plaatselijke organisatoren verkeerde verwachtingen heeft gewekt, door bijna alle coronaregels los te laten.

,,De ministers gaan bekijken hoe groot het probleem is en hoeveel schade er wordt geleden. Dat is niet voor iedereen hetzelfde, want een braderie of een kermis kan wel doorgaan. Ze gaan uitzoeken of er maatwerk geleverd kan worden”, aldus Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, dat maandagavond vergaderde over de kwestie.

Een woordvoerder van Sybrand Buma, namens de Friese Veiligheidsregio aanwezig bij de vergadering, liet weten dat de burgemeester van Leeuwarden aan die woorden niets heeft toe te voegen.

Kostenposten

Van Baarsen zou liever voorkomen dat er onomkeerbare kosten worden gemaakt, zodat Achlum geen gebruik hoeft te maken van een eventueel compensatiefonds. ,,Muzyk, drank, springkessen, in poadiumke, in seiskampbaan – dat binne al mei al flinke kosteposten. It is saak om soks te annulearjen foar de úterste datum.”

Deze week komen de bestuursleden van het Achlumer dorpsfeest samen om te bepalen of ze de boel uit voorzorg afblazen of toch blijven hopen op een goede afloop. ,,Mar it sjocht der no earlik sein net bêst út. Ofblaze soe fansels ferhipte spitich wêze. Mar dan moatte wy sjen oft wy yn it neijier in leuke jûn meitsje kinne.”

Ruim dertig organisaties van grotere festivals en evenementen hebben zich intussen aangesloten bij het kort geding dat entertainmentbedrijf ID&T aanspant tegen de overheid. Ze zijn het niet eens met de aangescherpte coronaregels en noemen de beslissing ‘onzorgvuldig voorbereid en onjuist’. Het kort geding dient naar verwachting eind deze week.

Langwarder Merke

Een compensatiefonds voor dorpsfeesten die vanwege de aangescherpte coronaregels niet door kunnen gaan, zou een goed idee zijn. Dat vindt Douwe van der Schaaf van de Langwarder Merke. Die staat gepland voor 26 tot en met 29 augustus, maar het feest kan alleen plaatsvinden als de maatregelen niet worden verlengd.

,,Wy bliuwe posityf”, zegt Van der Schaaf. Hij hoopt dat de snel stijgende vaccinatiegraad de komende tijd het aantal besmettingen zal beteugelen.

,,Wy geane ynearsten troch mei de organisaasje. It is op ’t lêst krekt merke oer acht wike. Dan kin it alwer folle better lykje.”

Maar ook slechter, erkent Van der Schaaf. En tegen die tijd zijn er al wel kosten gemaakt, bijvoorbeeld om programmaboekjes te drukken. ,,Dy printkosten bist dan kwyt. Sjoch, in band en sa kinne noch wol annulearre wurde, mar foar dy kosten dy’t al makke binne, soene wy wol fan sa’n kompinsaasjeregeling gebrûk meitsje wolle.” Gisteren werd bekend dat de demissionaire ministers Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus bekijken of er zo’n regeling voor lokale evenementen kan komen.

Hij hoopt vurig dat het niet nodig zal zijn. ,,Wy ha al oardeljier neat dien, en oars ha wy fiif, seis eveneminten yn ’t jier. De merkeminsken wolle ek graach komme. No ja, ik bliuw stikem posityf dat it allegear trochgean kin.”