Afname biodiversiteit voor amfibieën grootste gevaar

Nieuw onderzoek heeft de belangrijkste bedreigingen voor gewervelde landdieren in kaart gebracht. Wat blijkt: amfibieën lopen het grootste risico om uit te sterven, en landbouw vormt wereldwijd het grootste gevaar voor deze diersoort.

Een palmoliefabriek aan de rand van Lauser National Park in Aceh, Indonesië.

Een palmoliefabriek aan de rand van Lauser National Park in Aceh, Indonesië. Foto: EPA

Volgens de onderzoekers is de dreiging van soortensterfte het grootst voor amfibieën. Landbouw blijkt de grootste boosdoener: op 44 procent van het aardoppervlak vormt dat een reëel gevaar voor de koudbloedige wezens. Voor vogels en zoogdieren zijn jacht en stroperij de grootste bedreigingen. Op respectievelijk 50 en 73 procent van het aardoppervlak is dat het geval.

Blinde vlek

Nieuws

menu