Een verwilderde kat in het weiland.

Afschot verwilderde katten blijft toegestaan, Provinciale Staten verwerpen voorstel GrienLinks, Partij voor de Dieren en SP

Een verwilderde kat in het weiland. Foto: Shutterstock

Het afschieten van verwilderde katten in Fryslân mag doorgaan. Een meerderheid in Provinciale Staten verwierp een voorstel van GrienLinks, PvdD en SP om de jacht te stoppen.

Fryslân is de laatste Nederlandse provincie waar zwerfkatten geschoten mogen worden. Dat is toegestaan om predatie van weidevogels tegen te gaan. ,,Wy fine dat wy in grutte ferantwurdlikheid ha foar de greidefûgelstân. Dêrom wolle wy de mooglikheid iepenhâlde om ferwyldere katten te bejeien”, zei gedeputeerde Klaas Fokkinga in het debat. ,,Wy sjogge gjin prinsipieel ferskil mei it behear fan oare predatoaren.”

Jochem Knol van GrienLinks zag dat anders. ,,Veel van die zwerfkatten blijken toch een eigenaar te hebben, die het dier kwijt was. Voor een jager is niet goed te zien of een kat een chip en dus een eigenaar heeft, of niet.” Knol vond het risico te groot dat jagers feitelijk iemands eigendom doodschieten.

Eigenaren moeten gewoon hun kat binnen houden, betoogde daarentegen Sijbe Knol (FNP), zodat die niet door de velden gaat zwerven. ,,Swalkjende katten meie in skot hagel krije. Dan sis ik: leaver ien krúske by de kat as tsien by de piken.”

Knol wees op onderzoeken die uitwijzen dat katten behoren tot de dodelijkste predatoren van vogels. Jaarlijks zouden de pakweg 3,5 miljoen Nederlandse huiskatten een veelvoud aan vogels snappen.

Diervriendelijk alternatief

Volgens GrienLinks en Partij voor de Dieren is er echter een diervriendelijk alternatief voor afschot: de zogeheten TNRC-methode, gepropageerd door de stichtingen DierenLot en Zwerfkatten Nederland. Daarbij worden de dieren gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en vervolgens opgevangen, óf weer uitgezet. Voorstanders stellen dat die methode goed werkt om het aantal zwerfkatten terug te dringen.

Gedeputeerde Fokkinga had zijn bedenkingen. ,,By útsetting bedarje dy bisten dochs wer yn ’e natuer en wurde se wer predator. Dan soene de katten dus opfongen wurde moatte. Wy sjogge wol nei dy mooglikheid fan in opfanglokaasje, mar sa fier is it noch net en dêrnjonken wolle wy de opsje fan it bejeien leaver net opjaan”, aldus Fokkinga.

PvdA, GrienLinks, D66, SP, PvdD, 50PLUS en lid Van Swol wilden dat de Friese Faunabeheereenheid (FBE) met een plan zou komen om verwilderde katten voortaan te vangen in plaats van te doden, maar een meerderheid stemde daar dus tegen.