'Afspraken met het rijk zijn voor Fryslân de beste kans om de studie Fries te borgen, maar garanties krijg je niet'

Een universitaire opleiding Fries kan waarschijnlijk het beste worden beschermd via afspraken tussen provincie en rijk, maar harde garanties zijn eigenlijk niet te krijgen. Dat zegt bestuurskundige Heinrich Winter.

Bestuurskundige Heinrich Winter tijdens zijn DINGtiid-lezing.

Bestuurskundige Heinrich Winter tijdens zijn DINGtiid-lezing. Foto: Simon van der Woude

Winter reageert daarmee op de zorgen in het Friese kennisveld over het vacant blijven van de leerstoel Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Er werd een universitair docent in deeltijd benoemd omdat er geen volledig geschikte kandidaat gevonden kon worden. Volgens DINGtiid, adviesorgaan voor het Fries, betekent de lege leerstoel een verdere afkalving van de toch al broze positie van het Fries aan de universiteit.

Nieuws

menu