'Afvalwater zuivelfabriek Gerkesklooster beschadigt riool'

Het afvalwater dat de zuivelfabriek van FrieslandCampina in Gerkesklooster loost op de riolering, moet niet vuiler worden. Dat schrijft de gemeente Achtkarspelen in een zienswijze aan Gedeputeerde Staten. De gemeente is bang dat de werking van het riool anders ‘verder kan verslechteren’.

Voorbeeldfoto van een waterzuiveringsinstallatie vanuit de lucht.

Voorbeeldfoto van een waterzuiveringsinstallatie vanuit de lucht. Foto: Rob Engelaar Rob Engelaar

De provincie wil de norm voor de minimale en de maximale vuillast van het looswater juist wat verhogen. Wetterskip Fryslân en de zuivelfabriek zijn het erover eens dat dit prima is.

Nieuws

menu