Agrarische collectieven vragen Den Haag opnieuw om ‘rugdekking’ bij de nieuwe landbouwplannen: door de ‘gebrekkige implementatie’ haken akkerbouwers af, waarschuwen zij

De koepel van agrarische natuurverenigingen BoerenNatuur uit opnieuw zijn zorgen over de gevolgen van de ‘gebrekkige implementatie’ van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dat schrijft BoerenNatuur in een brief aan minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). ,,Als het rijk geen duidelijkheid geeft, dan kunnen wij dat ook niet.”

Het coulissenlandschap met weilanden en kruidenrijk grasland tussen bomensingels is kenmerkend voor het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden.

Het coulissenlandschap met weilanden en kruidenrijk grasland tussen bomensingels is kenmerkend voor het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden. Foto: Marcel van Kammen

Agrarische collectieven maken zich grote zorgen over het niet kunnen halen van de doelen uit het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. In het nieuwe GLB, dat per januari 2023 is ingegaan, is meer aandacht voor verduurzaming en natuur- en landschapsbeheer. In dat beleid staan landbouwsubsidies, onder meer voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het is een subsidie voor agrarische collectieven vanuit provincies, waterschappen en het GLB.