Akkrumer paar kijkt met dankbaarheid terug op zeventig jaar samen: 'Mar wy moatte ek mei yn de notiid'

In Lieppehiem in Akkrum was het maandag feest. Oebele en Ap (Albertje) de Ruiter vierden hun platina huwelijksjubileum. ,,Der is sûnt dy tiid hiel wat feroare.”

Echtpaar de Ruiter uit Akkrum is maandag zeventig jaar getrouwd.

Echtpaar de Ruiter uit Akkrum is maandag zeventig jaar getrouwd. Foto: Simon Bleeker

Ze ontmoetten elkaar bij een wedstrijd van zangkoren in Oranjewoud. Oebele bracht Ap thuis en de vonk sloeg over. Niet lang na het einde van de oorlog trouwden ze.

Oud papier