Al een eeuw lang weiden boeren op Ameland hun vee samen op een bijzonder stukje grond van 571 hectare

De bijzondere overeenkomst ‘De Vennoot’ op Ameland vierde het afgelopen weekend zijn honderdste verjaardag. Deze Vennoot (op zijn Amelands: De Fe’noat) deelt een gebied van 571 hectare aan kwelders en duinen op in 560 aandelen.

Een zondags tochtje op de Vennoot. Op de achtergrond de Oerdhut, die in 1933 werd gebouwd als onderdak voor veehoeders en om - zo notuleerde men - 'gedurende het zomerseizoen aan eigen of vreemdeling-bezoekers consumpties ten voordeel van de N.V. Vennoot te verkoopen’. De Oerdhut werd deels gebouwd met opgegraven stenen van huizen uit het verzonken dorp Oerd. In 1943 moest het hutje van de Duitse bezetting worden afgebroken.

Een zondags tochtje op de Vennoot. Op de achtergrond de Oerdhut, die in 1933 werd gebouwd als onderdak voor veehoeders en om - zo notuleerde men - 'gedurende het zomerseizoen aan eigen of vreemdeling-bezoekers consumpties ten voordeel van de N.V. Vennoot te verkoopen’. De Oerdhut werd deels gebouwd met opgegraven stenen van huizen uit het verzonken dorp Oerd. In 1943 moest het hutje van de Duitse bezetting worden afgebroken. Foto: FD

Boeren kunnen met aandelen hun vee weiden op De Vennoot tussen 1 mei en 1 december. Eén aandeel geeft plek voor twee schapen met lammeren, één pink, een halve koe of een half paard. Ongeveer 25 veehouders weiden er nog altijd hun dieren.

Nieuws

menu