Alarmerende cijfers over wereldwijde vogelstand, ook in Nederland zorgen: 'Vroeger herkende iedereen de zang van de veldleeuwerik. Nu is het stil'

Bijna de helft van alle vogelsoorten gaat achteruit en een op de acht vogelsoorten wordt met uitsterven bedreigd. Dit meldt BirdLife International in het rapport State of the World’s Birds. Volgens Vogelbescherming Nederland ,,is het niet vijf vóór, maar vijf óver twaalf”.

Een veldleeuwerik.

Een veldleeuwerik. Foto: FD

Dit zegt Floris van Hest, directeur van de Vogelbescherming, die deel uitmaakt van koepelorganisatie BirdLife International. De helft van alle ruim 11.000 vogelsoorten gaat in aantal achteruit. 1409 soorten zijn in het voortbestaan bedreigd. De cijfers zijn volgens Vogelbescherming Nederland nog niet eerder zo alarmerend geweest.

Nieuws

menu