Natura 2000-gebied Aldegeaster Brekken wordt mogelijk aangewezen als stikstofgevoelig

De Fûgelhoeke in het Natura 2000-gebied Aldegeaster Brekken/Fluessen wordt mogelijk aangewezen als stikstofgevoelig. In reactie op Kamervragen van de VVD zegt minister Christianne van der Wal (Stikstof en Natuur) dat het gebied wordt getoetst op stikstofdepositie vanwege de overbelasting van veenmosrietland.

De Aldegeasterbrekken.

De Aldegeasterbrekken. Foto: Marion Golsteijn / Wikipedia

Zowel de provincie Fryslân als LTO Noord uitten eerder hun zorgen over deze mogelijkheid. Zij vrezen dat het voornemen grote gevolgen zal hebben voor de landbouw in het gebied.

Nieuws

menu