Onderwijsexpert Alex Riemersma is bestuurslid geworden bij Fries adviesorgaan DINGtiid

Alex Riemersma is bestuurslid geworden bij DINGtiid, het adviesorgaan voor het Fries. Hij is per 1 januari Freddy Weima opgevolgd, die van 2014 tot vorig jaar als onderwijsexpert aan DINGtiid was verbonden.

Alex Riemersma.

Alex Riemersma. Foto: NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden

Riemersma ging twee jaar geleden met pensioen. Daarvoor was hij lector Fries en Meertaligheid aan NHL Stenden hogeschool in Leeuwarden. Hij was ook secretaris voor het Konsultatyf Orgaan voor het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden.

Nieuws

menu