Alle gemeenten hebben schatkist op orde: nu hoeven ook Dantumadiel en Súdwest-Fryslân geen verscherpt toezicht meer

Alle achttien Friese gemeenten mogen hun begrotingen voor 2023 zonder verder goedkeuring van de provincie uitvoeren. Ook het verscherpte toezicht op de laatste twee gemeenten, Dantumadiel en Súdwest-Fryslân, is niet meer nodig.

Deputeare Friso Douwstra.

Deputeare Friso Douwstra. Foto: Wybe Fraanje

Dat maakte gedeputeerde Friso Douwstra bekend. De provincie is financieel toezichthouder op de schatkisten van de gemeenten. Na jaren van tekorten op het sociaal domein is de financiële situatie van de gemeenten duidelijk verbeterd, aldus Douwstra.

Nieuws

menu