Agrarisch Natuurfonds Fryslân neemt alle grond van vogeltjesboer Murk Nijdam ('Gruttoland') uit Wommels over. 'Dat de takomst fan greidefûgels op dit stik grûn feilichsteld is, makket my in lokkich minske'

De stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) neemt alle grond (38 hectare) van gruttoboer Murk Nijdam in Wommels over. Daarmee stelt de stichting het vogelbeheer op dit stuk agrarische grond veilig voor de toekomst. Ook elders in Fryslân wil de ANF grond van boeren opkopen voor agrarisch weidevogelbeheer.

Murk Nijdam (r) geeft een rondleiding over Gruttoland. Hij heeft er vier vogelkijkhutten gebouwd (achtergrond).

Murk Nijdam (r) geeft een rondleiding over Gruttoland. Hij heeft er vier vogelkijkhutten gebouwd (achtergrond). Foto: Simon Bleeker

Dit maakte Rendert Algra, voorzitter van de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân, vrijdag bekend in het bezoekerscentrum op het terrein van Nijdam, dat omgedoopt is tot Gruttoland. ,,Hoe graach oft wy it ek wolle soene, Nijdam hat net it ivige libben”, zei hij. De grootste angst van de stichting en van Nijdam zelf is dat een opvolger het land van Nijdam in de toekomst intensief beheert, waardoor het levenswerk van Nijdam niet voortgezet wordt.

Nieuws

menu