Alle kinderen uit groep 8 in de gemeente Leeuwarden krijgen een gratis vuurwerkbril van de gemeente en het MCL

De gemeente Leeuwarden en het MCL stellen duizend vuurwerkbrillen beschikbaar voor basisscholen. Alle kinderen uit groep 8 krijgen een bril.

Burgemeester Sybrand Buma deelt vuurwerkbrillen uit op ikc Máxima.

Burgemeester Sybrand Buma deelt vuurwerkbrillen uit op ikc Máxima. Foto: gemeente Leeuwarden

Eerder vond op ikc Máxima in Leeuwarden een gastles plaats van een oogarts en plastisch chirurg van het MCL. Zij vertelden de kinderen, in het bijzin van burgemeester Sybrand Buma, wat de gevaren van vuurwerk zijn en welk oogletsel het kan veroorzaken. Ook gaven ze tips hoe je wel veilig met vuurwerk kunt omgaan.

Steeds vaker kinderen

Nieuws

menu