Dit artikel is vandaag gratis

Alle moties om de positie van de Friese taal te verbeteren zijn aangenomen door de Tweede Kamer

Harry van der Molen (CDA) tijdens het tweeminutendebat in de Tweede Kamerdebat over de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. Foto: ANP

Alle tien moties die vorige week zijn ingediend bij het 2 minuten-debat over het Fries zijn dinsdag in de Tweede Kamer aangenomen. De moties waren erop gericht om de positie van de tweede rijkstaal beter te borgen.

Dat betekent dat de regering met de provincie Fryslân kijkt naar digitale innovaties om ervoor te zorgen dat Friese spraak in tekst kan worden omgezet en dat het ambitieniveau voor het Fries bij de landelijke regering verhoogd moet worden.

Rechtspraak

Ook komt er aandacht voor het Fries in de rechtspraak. Uit onderzoek van NHL-studenten blijkt dat veel mensen wel Fries willen spreken, maar dat slechts 22 procent dat ook doet. De Kamerleden hebben ook gestemd voor het behoud van landelijke subsidie voor Tresoar.

Verder moet er gekeken worden naar investeringen in Friestalige journalistiek en naar de positie van het Fries in het middelbaar onderwijs.

Nieuws

menu