'Alle pakkys deurnander', 'Sundereklaas is syk' of 'De ferdrietige sneeman': Sytse Buwalda schreef een kinderboek vol sinterklaas- en kerstverhalen in het Bildts

Met De pakkyboat / Lichys in ’t donker is voor het eerst een sinterklaas- en kerstverhalenboek voor kinderen verschenen in het Bildts. ,,At myn pakesêgers fan fier en acht ‘n ferhaal arig fine, is ‘t geskikt”, aldus schrijver Sytse Buwalda.

Binnenwerk en omslag van Sytse Buwalda's sinterklaas- en kerstverhalenboek in het Bildts.

Binnenwerk en omslag van Sytse Buwalda's sinterklaas- en kerstverhalenboek in het Bildts. Foto: FD

Als kind kreeg hijzelf nooit sinterklaas- en kerstverhalen in het Bildts te horen. ,,Ni, al die ferhalen waren in ’t Nederlâns skreven en soa worden se mij ok foorlezen, ok al waar ôns hait wakker ‘Bildtssinnig’.” Met zijn eigen kinderen pakte Buwalda het anders aan. Al voorlezend, vertaalde hij de Nederlandstalige verhalen naar het Bildts.

Nieuws

menu