Alle plaatsnaamborden in gemeente Noardeast-Fryslân voortaan Friestalig? ‘Gjinien yn Nijewier seit Niawier’

In Noardeast-Fryslân worden de officiële plaatsnamen straks Friestalig. Niet alle dorpen willen mee in die harmonisering. Passen eentalige komborden wel in een meertalige gemeente?

Aant Jelle Soepboer bij het Nederlandstalig kombord Niawier, het dorp waar de FNP’er zelf ook woont.

Aant Jelle Soepboer bij het Nederlandstalig kombord Niawier, het dorp waar de FNP’er zelf ook woont. Foto: Marcel van Kammen

Dorpsbelangen in Noard-east-Fryslân konden tot 1 mei reageren op het voornemen van de gemeente om alle officiële plaatsnamen te harmoniseren naar het Fries. Het gaat dan om de Nederlandse plaatsnamen die nog voorkomen in het gebied van de voormalige gemeenten Dongeradeel en Kollumerland. Ook komen er overal eentalige plaatsnaamborden.

Nieuws

menu